русе-кей-от-дунава

МС реши за премахване на сграда на територията на пристанище Русе

Министерският съвет даде съгласие за обявяване на части от имоти – публична държавна собственост, за имоти – частна държавна собственост, предоставени за управление на Държавно предприятие „Пристанищна инфраструктура“ и за премахването им. Имотите представляват сгради с отпаднала необходимост и се намират на територията на пристанищата в гр. Варна и гр. Русе. Сградите не се използват и са функционално непригодни и опасни и използването им е невъзможно, като съществуването им е в противовес с визията за развитие на територията, в която попадат, както и създават затруднения при осъществяване на част от пристанищните дейности и услуги.

Сподели: