МТСП ще проведе среща с общините по картирането на социалните услуги

МТСП ще проведе среща с общините по картирането на социалните услуги

На 25 февруари от 14.00 до 15.00 часа ще се проведе онлайн среща с общините по картирането на социалните услуги. Срещата се организира от Министерството на труда и социалната политика (МТСП), в подкрепа на общините по картирането на социалните услуги, които ще се подкрепят от европейките програми за програмен период 2021-2027 и Плана за възстановяване и устойчивост.

Участие ще вземат и представители на Управляващите органи на Програмите за развитие на регионите, човешките ресурси и селските райони за програмен период 2021-2027.

Поканени за участие в срещата са експерти от общините ангажирани с дейността по картирането на социалните услуги.

В рамките на събитието ще се обсъдят възникнали въпроси по картирането на услугите и ще се дадат примери за улесняването на процеса.

Сподели: