МТСП ще финансира 47 проекта за подобряване на обществената и социална среда по „Красива България”

Министерството на труда и социалната политика ще финансира 47 проекта по „Красива България“ през 2023 г. за подобряване на обществената среда и социалната инфраструктура. С изпълнението им ще се обновят и ремонтират детски ясли и градини, училища, административни сгради, здравни, спортни и социални обекти, музей и читалища.

Общата стойност на одобрените предложения е 12,1 млн. лв. От тях 5 млн. лв. са осигурени по Проект „Красива България”, а останалата част е съфинансиране от бенефициентите. Изпълнението на проектите ще създаде по-добри работни условия и по-качествено обслужване на гражданите в областта на образованието, здравеопазването, социалните услуги, културата, администрацията, спорта и развлеченията.

Очаква се реализирането на предложенията да осигури работа за около 530 души, от които близо 190 ще са регистрирани в бюрата по труда безработни. В рамките на Проект „Красива България” (ПКБ) ще се проведат и 15 квалификационни курса за обучение и последваща заетост на над 180 незаети.

През изминалата 2022 г. по ПКБ са изпълнени 51 проектни предложения на обща стойност от 12,6 млн. лв.

Сподели: