Музеят в Русе дава 100 лева за още една змия

Във връзка с допълване на колекцията от екзотични змии в Екомузей с Аквариум – Русе е необходимо закупуване на екземпляр на Боидни (Boidae) – семейство змии, размножени и отгледани в затворено пространство, които се срещат предимно в Югоизточна Азия и Южна Африка – 1 бр. за 100 лв. Средствата от 100 лв. се осигуряват от бюджета на РИМ-Русе, дейност 739 „Музеи, художествени галерии, паметници на културата и етногр. комплекси с национален и регионален характер“ – държавна дейност, §1015 „Материали“.

Сподели: