Община Иваново

Набират още кандидати по проекта за осигуряване на топъл обяд в община Иваново

Във връзка с изпълнение на Договор № BG05FMOP001-3.002-0029- C04 – „Осигуряване на топъл обяд в Община Иваново” по Процедура за директно предоставяне на безвъзмездна финансова помощ BG05FMOP001-3.002 „Осигуряване на топъл обяд – 2016-2020” по Оперативна програма за храни и/или основно материално подпомагане 2014-2020 г., уведомяваме всички заинтересовани лица, че Община Иваново ще продължи набирането на заявления-декларации от кандидат-потребители на социалната услуга до 30.09.2019 г., тъй като е запълнен капацитетът и наближава крайният срок за изпълнение на дейностите по проекта, а именно до 31.12.2019 г. При необходимост от набиране на нови потребители за запълване на капацитет или за резерви ще се обяви нов прием с определен срок.

Желаещите да се включат в проекта следва да получат „Заявление–декларация“ – Приложение № 2 към Методиката, да го попълнят и да го подадат в Центъра за гражданска регистрация, административно обслужване и информация на гражданите на адрес: с.Иваново, ул. Олимпийска № 75, Община Иваново в срок до 30.09.2019г.

Сподели:

Още новини от деня