Не е извършено приемо - предаване на сградата с плувния басейн и бокс

Наближава крайният срок за кандидатстване за изпълнението на големи инфраструктурни обекти в Русе

Общината приканва фирмите да подадат своите документи за участие в процедурата 

Една седмица остава до изтичането на крайния срок за подаване на документи по процедурата за избор на изпълнител за изготвяне на технически инвестиционен проект за обекти общинска собственост. Кандидатстването е по 3 обособени позиции.

Обособена позиция №1:

„Изграждане на локално платно на бул. „Липник“ от ул. „Стоян Заимов“ до кръговото кръстовище при КАТ, град Русе”;

„Основен ремонт и отводняване на бул. „Придунавски“, в участъка пред бл. „Москва“

Обособена позиция №2:

„Благоустрояване бл. „Иван Дечев“, бл. „Елба“ и бл. „Гребенец планина“, гр. Русе“;

„Благоустрояване на бл. „Асен“, бл. „Петър“ и бл. „Калоян“, кв. „Изток“, гр. Русе“.

Обособена позиция №3:

„Канализационно отклонение и площадкова канализация за Гробищен парк „Чародейка“, град Русе“.

Документи за изготвяне на технически инвестиционен проект за гореизброените позиции могат да се подават до 27 септември.

В момента тече срокът за прием на документи и по друга обществена поръчка с възложител Община Русе.  До 1 октомври се приемат документи по обявената процедура за изпълнение на строително-монтажни работи за обект: „Внедряване на мерки за енергийна ефективност в Детска ясла № 5 – гр. Русе, алея „Ела“.

 Община Русе призовава всички заинтересовани фирми да кандидатстват в избора на изпълнители по обявените поръчки. Процедурите са публикувани в профила на общината в електронния регистър на Агенцията по обществени поръчки.

Сподели: