РЗИ-Русе

Наблюдава се повишение на общото ниво на заболеваемост от грип и остри респираторни заболявания през отминалата седмица в Русенска област

Броят на наблюдаваните лица при сентинелния надзор на грип и ОРЗ е 10% от населението на областния град, като лицата са разпределени в 5 възрастови групи (0-4 г., 5-14 г., 15-29 г., 30-64 г. и над 65 г.) при спазване на възрастовата структура на населението.

За сезона 2023/2024 г. със заповед на директора на РЗИ-Русе са определени 8 общопрактикуващи лекари на територията на гр. Русе. В периода 01.04.2024 – 31.10.2024 г. те съобщават веднъж седмично в РЗИ-Русе броя на регистрираните случаи на грип и ОРЗ, разпределени по посочените възрастови групи. Заболяемостта от грип и ОРЗ се изчислява на 10 000 души.

Регистрираната заболяемост в област Русе според данните от сентинелния надзор на грип и ОРЗ през седмица №24 (от 10.06.2024 г. до 16.06.2024 г.) е 117.79 на 10 000. Наблюдава се повишение на общото ниво спрямо данните от седмица №23 (от 03.06.2024 г. до 09.06.2024 г.). Регистрираната заболяемост е под епидемичните стойности.

Най-висока е заболяемостта във възрастовата група 0-4 г., като се отчита повишение спрямо седмица №23 (от 03.06.2024 г. до 09.06.2024 г.).Във възрастовите групи 5-14 г., 15-29 г. и 30-64 г. също се наблюдава повишение, докато при най-възрастните хора (над 65 г.) нивото на заболяемост спада.

От началото на настоящия грипен сезон до края на м. февруари 2024 г. от изпратените в НРЛ по грип и ОРЗ към НЦЗПБ са доказани общо 38 положителни резултата за грипен вирус тип А по метода Real-Time RT-PCR. Пробите са взети от пациенти със симптоми на остри респираторни инфекции от сентинелните практики и от хоспитализирани пациенти в лечебни заведения за болнична помощ в гр. Русе.

Съгласно указанията на МЗ и НЦЗПБ, за периода от 01.04.2024 до 31.10.2024 г. РЗИ въвежда данните от сентинелния надзор на грип и ОРЗ веднъж седмично.

Препоръчително е спазването на неспецифични противоепидемични мерки като носене на защитна маска за лице, хигиена на ръцете. Важно е редовно проветряване на помещенията, прилаганенато на „респираторен етикет“ – при кашляне и кихане да се закрива устата с ръка и кърпа и др. С цел намаляване разпространението на грип и ОРЗ лицата с проявена симптоматика е редно да ограничат контактите си, вкл. да не посещават работното си място. Тези мерки са ефективни, както за предпазване от грип и ОРЗ, така и от COVID-19 и от други инфекции, предавани по въздушно-капков път.

Ваксинацията срещу грип остава най-сигурният начин да се предпазим от тежко боледуване, хоспитализация и дългосрочни последици за здравето.

Една от целите наНационалната програма за подобряване на ваксинопрофилактиката срещу сезонен грип и на пневмококовите инфекции при лица на и над 65 години (2023-2026 г.)е намаляване на заболяемостта и смъртността от сезонен грип и от усложненията, свързани с грипа, чрез повишаване на имунизационния обхват при възрастни на и над 65 г. възраст.

Сподели: