гръбначно изкривяване

От Русе: Наблюдава се тенденция към увеличаване броя на откритите случаи на функционални гръбначни изкривявания вследствие на мускулен дисбаланс в ранната предучилищна и училищна възраст

И през настоящата година се осигуряват безплатни прегледи /скрининг/ и провеждане на двумесечни курсове по лечебна гимнастика, с цел превенция и профилактика на гръбначни изкривявания на деца от І – ІV клас в Община Русе.

Средствата за тези дейности по предложение на администрацията на Кмета на Община Русе бяха увеличени на 7996 лв., тоест с 2000 лева повече от предходните години.

Към 30.09.2020 г. изпълнителят е представил в общинската администрация ежемесечни финансови справки за проведен един скрининг в 24 училища на територията на общината, като са обхванати 4777 деца.

По данни на изпълнителя броят на децата с отклонения от правилната стойка е 493, което е 10,03% от прегледаните деца на възраст от 1 до 4 клас.

Наблюдава се тенденция към увеличаване броя на откритите случаи на функционални гръбначни изкривявания вследствие на мускулен дисбаланс в ранната предучилищна и училищна възраст.

В двумесечен лечебен курс са включени 40 деца. По договорни отношения до края на 2020 г. ще се проведе втори скрининг и 40 деца ще бъдат обхванати в двумесечен курс по лечебна гимнастика.

Сподели: