гръбначни изкривявания

Наблюдава се тенденция към увеличаване броя на откритите случаи на функционални гръбначни изкривявания, вследствие на мускулен дисбаланс в ранната предучилищна и училищна възраст

Осигуряват се безплатни прегледи /скрининг/ и провеждане на двумесечни курсове по лечебна гимнастика, с цел превенция и профилактика на гръбначни изкривявания на деца от І – ІV клас в Община Русе. Средствата за тези дейности са в размер на 8 000 лева. Към 30.08.2021 г. е проведен скрининг в 24 училища на територията на община Русе, като са обхванати 4 476 деца. По данни на изпълнителя, броят на децата с отклонения от правилната стойка са 444, което е 9,90% от прегледаните деца на възраст от 1 до 4 клас. Наблюдава се тенденция към увеличаване броя на откритите случаи на функционални гръбначни изкривявания, вследствие на мускулен дисбаланс в ранната предучилищна и училищна възраст. В двумесечен лечебен курс са включени 40 деца. По договорни отношения до края на 2021 г. ще се проведе втори скрининг и 40 деца ще бъдат обхванати в двумесечен курс по лечебна гимнастика.

Сподели: