Навършват се 173 години от рождението на Христо Ботев

Навършват се 176 години от рождението на Христо Ботев

/Източник – Държавен архив – Русе и РБ „Л. Каравелов“ – Русе/

Христо Ботьов Петков, известен като Христо Ботев, е роден на 6 януари 1848 г. в Калофер. Учи в Карлово и Калофер, а през 1863 г. заминава за Одеса, където постъпва в Одеската гимназия, но през 1865 г. е изключен за свободолюбивите си идеи. Учителства в с. Задунаевка, Бесарабия, а в началото на 1867 г. се завръща в Калофер. Още същата година е принуден да емигрира в Румъния. Работи в печатницата на Д. Паничков (1868), прави първите си литературни опити, превежда, участва в театрални представления, сътрудничи на в. „Гайда“ и „Дунавска зора“. По-късно е учител в Александрия и Исмаил (1869) , редактор на в. „Дума на българските емигранти“ (Браила, 1871). През 1872 г. се установява в Букурещ, където заедно с Любен Каравелов е редактор на в. „Свобода“ и „Независимост“. Издава сатиричния вестник „Будилник“ (1873). След смъртта на Левски (1873) отношенията му с Каравелов, който се отдръпва от революционните идеи, секват, а Ботев оглавява революционната емиграция и списва нейния орган – в. „Знаме“ (1874-1875). След обявяването на Априлското въстание издава в. „Нова България“ (1876) и организира чета в помощ на въстаниците, с която превзема австрийския кораб „Радецки“ и слиза на Козлодуй. Четата не среща подкрепата на българите, води тежки сражения в Балкана, в едно от които Ботев е убит – на 02 юни 1876 г.

Поет, публицист, журналист, преводач, литературен критик, революционер и мислител, Христо Ботев се превръща в икона за българите, в национален символ. Автор само на 20 стихотворения, поезията му дава облика на българската литература и до днес, а цялото му творческо наследство предлага една радикална версия на българското национално мислене и философия.

В хранилищата на Регионална библиотека „Любен Каравелов“ се пазят различни издания на поезията и публицистиката на Христо Ботев, както и богат избор от критическа литература за неговото творчество. Някои от най-ценните и стари издания се намират във фонд „Михаил Арнаудов“ и са от личната библиотека на учения. Ето само някои от най-любопитните. „Съчинения : Стихотворения ; Политически статии ; Подлистници / Христо Ботев“ е издание под редакцията на Захарий Стоянов от 1888 г. Книгата е с подпис на Михаил Арнаудов. „Съчинения / Христо Ботев“ от 1907 г. съдържа писмото на Хр. Ботйова до жена му Венета, биографични очертици за Иванка Хр. Ботйова. Във фонда се пазят и книги за Ботев с автограф за Михаил Арнаудов от известни наши общественици от миналия век. Една от тях е „Възпоменателен албум нареден по случай 50 годишнината от физичната смърт на безсмъртния певец на българска земя – Христо Ботев …“ Пълното заглавие гласи: „Възпоменателен албум нареден по случай 50 годишнината от физичната смърт на безсмъртния певец на българска земя – Христо Ботев – орелът от вълшебната самодивска скала на марагидишката пещера, който орел геройски сложи глава на разнебитената скала от вратчанската планина за най-великото благо на българска земя – за свободата й и за човешките й права“. Автографът е на Стоян Заимов с текст: „Мил спомен на М. Арнаудов от „момчето с бяло калпаче“ 11/12 1926.

Навършват се 173 години от рождението на Христо Ботев
Сподели: