Навършиха се 150 години от откриването на училище "Иван Вазов" в Русе

Навършиха се 150 години от откриването на училище „Иван Вазов“ в Русе

През 1871 г. в центъра на Русе е открито ново училище. Съгласно съществуващата традиция то е наречено Гирдапското, на името на квартала, в което се намира. Освобождението го заварва с три отделения и 65 ученици. През 1891 г., за девическата паралелка на училището е наета частна къща, намираща се в съседство, която трябва да поеме увеличаващият се брой ученици. През 1896/1897 г. тук осем учители обучават 317 деца. Нуждата от собствена училищна сграда става все по-належаща. Жителите на квартала се поздравяват с успех през 1896 г., когато първата постройка на Гирдапското училище отваря врати. През есента на 1909 г. Русенското българско училищно настоятелство полага основите на новото Гирдапско първоначално училище. През август 1910 г. училището вече е построено. С решение на Русенското училищно настоятелство и по искане на учителския съвет през 1911 г. училището се именува на името на патриарха на българската литература Иван Вазов. Обучението в тези сгради се води до 1949 г. През 1951 г. е построена сегашната триетажна сграда. През март 2011 г. за високи резултати в учебно-възпитателната дейност педагогическият колектив на училището получава плакет „Русе“. На 24 май същата година, в Деня на славянската писменост и култура, учителският екип е удостоен с Награда „Русе“ за активна и резултатна образователна дейност и изграждане на стимулираща образователна среда.

/Източник – Държавен архив – Русе/

Сподели: