Навършиха се 160 години от построяването на католическата църква "Св. Павел от Кръста"

Навършиха се 161 години от построяването на католическата църква „Св. Павел от Кръста“

Русенският католически храм е построен през 1861 г. Средствата за строителството му са събрани от Епископ Анджело Парси и австрийския консул в града. Храмът е разрушен през 1877 г. при обстрела на русенската крепост от руската артилерия по време на Освободителната война. Веднага след възстановяването на българската държава Никополската католическа епархия подема инициатива за строеж на нов храм на същото място. Начинанието е прегърнато от войниците католици, участвали във войната, от австро-унгарския консул в Русе, от изтъкнати русенски граждани. Проектът на сградата е поверен на архитект Валентино Делл’Антонио – Боркан. Основният камък е положен през 1890 г., а строителните работи се ръководят от Едуард Винтер. С течение на времето са поставени и живописните стъклописи, изработени в Будапеща, монтирани са кристалните полилеи и иконите на Свети Павел, Свети Свети Кирил и Методий, Архангел Михаил, Жана д’Арк и др. Поставянето на желязната ажурна порта става през 1898 г. През 1908 г. е доставен първият в България църковен орган. Транспортирането му става със специален вагон, а монтирането извършва техникът Матетски от фирмата доставчик „Х. Фройт и Синове” от Карлсруе (Германия). От 1908 г. в русенския католически храм вече звучат първите меси, изпълнени от органиста Емануел Пол от Будапеща. Такъв орган може да се види в Будапещенската музикална академия.

/Източник – Държавен архив – Русе/

Сподели: