Наградиха участниците в литературния конкурс "Стефан Караджа в моите очи"

Наградиха участниците в литературния конкурс „Стефан Караджа в моите очи“

Вчера (16.11.2023г.) бяха наградени участниците в литературния конкурс „Стефан Караджа в моите очи“, който се проведе в училище „Олимпи Панов“ с директор Вергилия Грънчарова, по инициатива на читалище „Стефан Караджа 2018“.

Всички литературни творби бяха отличени с грамота, а за най-добрите имаше и награди, това са :

Никол Билчева 6а 1-во място

Искра Великова 5а 2-ро място

Мишел Кирилова 5а 3-то място

Ива Георгиева 7б 3-то място

Преди да връчи наградите председателя на НЧ „Стефан Караджа“ Мартин Календжиев, сподели мнението на журито за добрата подготовка на децата, за влагането на старание и за постигнатите резултати. „Всяка една инициатива, която води до придобиване на нови знания и развиване на творческия потенциал, дава принадена стойност към обучението на децата, което е една от целите, които сме си поставили “ каза още Календжиев. Журито присъдило наградите е в състав:

Председател: заслужил доцент Живодар Душков-писател и редактор на десетки книги, членове: майор о.р Евгени Алексиев-краевед и автор на исторически изследвания и Мартин Календжиев.

Конкурсът бе финалната част на проекта „Стефан Караджа. Наследници в Русе“, финансиран по програма „Култура“ на Община Русе.

Сподели: