блоково програмиране 3

Наградиха учениците и учителите взели участие в пилотното издание на курса „Блоково програмиране на дронове“

На 14-ти Декември 2019 г. от 12:30 часа в аулата на СУ „Васил Левски“, на адрес ул. Гео Милев 1, ще се проведе официална церемония по награждаване на учениците и учителите взели участие в пилотното издание на курса „Блоково програмиране на дронове“. Връчването на сертификатите за успешното приключване на обучението ще се извърши от г-н Пенчо Милков, Кмет на Община Русе, г-жа Росица Георгиева, Началник на Регионалното Управление на Образованието в Русе и г-н Галин Ганчев, Директор на СУ „Васил Левски“.

В рамките на учебните занятия от курса по „Блоково програмиране на дронове“, учениците научиха какво представляват безпилотните летателни апарати, какви са техните структурни компоненти и какви са функционалните им възможности, а по време на практическите упражнения се научиха как да осъществят връзката между дроновете и своите мобилни устройства, как да ги програмират чрез блокове с команди, как да изпълняват мисии по излитане, кацане, зависване, преместване в пространството на дроновете, как да изчертават двумерни и тримерни геометрични фигури и др. Участниците в обучението научиха още основните елементи на алгоритмите за програмиране, видовете програмни цикли, как се дефинират променливи, каква е тяхната функция и как се работи с условни оператори. Обучението се проведе от преподаватели от Катедра Телекомуникации на Русенски университет „Ангел Кънчев“ и включваше общо 20 занятия, които се състояха в периода между 26-ти Октомври и 30 Ноември 2019. Второ издание на курса се провежда през месец Декември 2019 г. с ученици от МГ „Баба Тонка“ в Русе, а заявки за провеждане на курса са постъпили и от няколко други училища на територията на Община Русе.

Провеждането на обученията е етап от проект „STEАM EDU4future – STEАM образование за устойчиво бъдеще“, който се реализира по програма „Знание и растеж“ на Фондация „Русе – град на сводния дух“ с подкрепата на Фондация „Еконт“.

Сподели:

Още новини от деня