Надграждат проекта „Изграждане на три Центъра за настаняване от семеен тип“ в Русе с нов

Започва работа по проект „Нашите деца са нашата отговорност – разкриване на комплекс от резидентни услуги за деца и младежи с увреждания на възраст от 3 до 18 г. в Община Русе“. Проектът се явява като надграждащ на проекта „Изграждане на три Центъра за настаняване от семеен тип“ и съвместно с изградената социална инфраструктура ще се създаде функционална мрежа от нови резидентни и съпътстващи услуги, които да заменят институционалната грижа. Проектът е финансиран от Европ…

Source: *119489.html

    

Сподели: