пътен-възел-за-Николово

Надлезът на ж. п. линия „Русе – Варна“ и бул. „Липник“ е с намалена носимоспособност и дълготрайност, АПИ подготвя ремонт

Агенция „Пътна инфраструктура“ ще инвестира в изработването на технически проект за основен ремонт на надлез на републикански път I-2 „Русе – Разград“ при км 3+986, което е с намалена носимоспособност и дълготрайност.

Съоръжението е обследвано от Института по пътища и мостове /ИПМ/ към АПИ. Въз основа на обследването е съставено Становище изх. № 33-00-783/27.10.2021г.

Целта е да се изработи технически проект за основен ремонт на съоръжението, гарантиращ технико-експлоатационни показатели в съответствие с новите нормативни документи, носимоспособност и дълготрайност на съоръжението и осигуряване условия за безопасност на движението и комфорт на пътуващите.

Надлезът премоства ж. п. линия „Русе – Варна“ и бул. „Липник“. Ситуационно надлезът е в права, а нивелетно е в права с възходящ наклон.

Надлезът се състои от две отделни конструкции за ляво и дясно пътно платно. Дясното платно има 6 отвора 8,50м+4х26,00м+8,50м, а лявото платно 5 отвора – 4х26,00м+16,00м, като всяка конструкция е с обща дължина 121,00м.

Габаритът на надлеза за ляво платно е 9,80м, в това число платно за движение 8,10 м, ляв тротоарен блок 1,20 м и десен тротоарен блок 0,5м. Габаритът на надлеза за дясно платно е 9,00м, включващ платно за движение 7,60м и два тротоарни блока по 0,70м.

Монтирани са стоманени предпазни огради парапети.

Настилката на платното за движение е асфалтобетонна, а на тротоарите бетонна.

Дилатационните фуги за ляво платно са 6 броя закрит тип при всяка опора, а за дясно платно са 5 броя закрит тип, като 2 броя са при устоите и 3 броя при герберовите стави.

Връхната конструкция на ляво платно е стоманобетонна сглобяемо-монолитна плочогредова със статическа схема проста греда. Всеки отвор се състои от 5 броя главни греди с двойно Т сечение, 4 броя напречни греди и пътна плоча. Връхната конструкция на дясно платно е стоманобетонна плочогредова със статическа схема герберова греда. Състои се от 3 бр. главни греди с правоъгълно сечение, напречни греди и пътна плоча. В зоните над опорите има стоманобетонни долни натискови плочи. В трети отвор има окачено парче, а в пети отвор има герберова става.

Стълбовете за ляво платно са стоманобетонни стени с двуконзолен ригел, а тези на дясно платно са монолитни стоманобетонни стени, като стълб №5 се състои от две кръгли колони обединени с ригел.

Устоите са стоманобетонни, обсипни.

Крилата са успоредни плътни стоманобетонни стени.

Асфалтовата настилка на надлеза е в сравнително добро състояние с изключение на зоните на дилатационните фуги. На тези места тя е компрометирана с пукнатини и дупки.

Наблюдават се слягания на настилката преди и след съоръжението.

 По тротоарните блокове се наблюдават обрушено бетонно покритие и замърсени регули. Корнизните панели са обрушени.

Дилатационните фуги са напълно амортизирали с множество течове, което е причина за сериозни повреди в опорните зони на съоръжението..

Отводнителите са с липсващи или къси удължителни тръби, които обливат главните греди.

Наблюдава се корозия по стоманената предпазна ограда и парапета.

По плочата на дясното платно има обрушено бетонно покрити, както и открита корозирала армировка.

По главните греди на ляво платно има локални течове и обрушено бетонно покритие.

Най-сериозно е състоянието на връхната конструкция при отвор №3 на дясното платно, която премоства три броя ж. п. линии. В зоните на герберовите стави на главните греди има разрушени бетонни сечения. Наблюдават се свободни парчета бетон с големи размери, признак за критичното състояние на съоръжението. Има открита армировка с корозия в напреднал стадии по герберовите зъби. По герберовите стави се наблюдават сериозни течове от преминали през фугите повърхностни води. Герберовата става в отвор №5 е торкретирана, но по торкрета се виждат следи от корозия на армировката.

Ригелите на стълбовете и устоите на лявата конструкция са с обрушвания на бетонното покритие и сериозни течове.

По стълбовете и на двете конструкции се наблюдават локални обрушвания на бетона.

Не е налична информация за разположени инженерни мрежи в обхвата на съоръжението.

Поради влошаващото се експлоатационно състояние  и на съоръжението е необходимо да се разработи проект за основен ремонт, който да предвижда подобряване действителното състояние на съоръжението.

Сподели: