ВиК лого

Над половин милион лева дава ВиК – Русе за услуги по инкасиране

450 000 лева без ДДС дава ВиК – Русе за инкасиране на суми за ползвани ВиК услуги от потребителите на „Водоснабдяване и канализация“ ООД – Русе срещу възнаграждение /комисионна/, определена в процент от постъпилите плащания.

Изпълнителите събират от името на дружеството суми за ВиК услуги, ползвани от потребителите, които превеждат по негова банкова сметка. Съобразно начина и организацията по събиране на сумите от потребителите са обособени три отделни позиции.

Прогнозен размер на сумите подлежащи на инкасиране :

За Обособена позиция №1: 11 200 000 (единадесет милиона и двеста хиляди) лв. без ДДС,
За Обособена позиция №2: 15 200 000 (петнадесет милиона и двеста хиляди) лв. без ДДС,
За Обособена позиция №3: 2 500 000 (два милиона и петстотин хиляди) лв. без ДДС.

–––––––––––––––––––––––––––––––––––––

Обособена позиция №1: Инкасиране в реално време на суми в брой за ВиК услуги в обособени пунктове и с ресурси на Изпълнителя, чрез използване софтуер на Изпълнителя;

Обособена позиция №2: Инкасиране в офлайн режим на суми в брой за ВиК услуги в обособени пунктове на територията на страната на Изпълнителя, със софтуер и ресурси на Изпълнителя;

Обособена позиция №3: Инкасиране на суми за ВиК услуги чрез платежни карти, издадени от банки и свързаните с тях платежни операции“

Сподели: