мръсен въздух пушеци горене на отпадъци

Над три пъти превишение на фините прахови частици е регистрирано в измервателна станция в Русе

Над три пъти превишение на фините прахови частици /ФПЧ/ е регистрирано в измервателна станция в Русе през изтеклото денонощие. Това сочат данните от ежедневния бюлетин за качеството на атмосферния въздух на Изпълнителната агенция за околна среда /ИАОС/.

Сподели: