Над четвърт милион лева ще даде ВиК – Русе за почистване на канализационен колектор „България“

Над четвърт милион лева ще даде ВиК – Русе за почистване на канализационен колектор „България“. Той се намира на територията на Русе и трябва да се почистят 1312 м2 в участъка от ревизионната шахта на Дунав мост в района на бензиностанция „Петрол“ до точката на заустване на Дунав, от образувалите се в същия наноси, тиня, пясък и други отпадъци. Избраната фирма следва да извърши следните видове дейности: машинно разбиване на утайката, изпомпване на течната компонента, изваждане твърдите отпадъци на повърхността, отмиване на остатъчни наноси, тиня, пясък и др. Прогнозното количество на генерираният материал, които трябва да бъде извозен по предварителни изчисления на дружеството е в размер на около 1240 м3.

Сподели: