Над 1 млн. се увеличава капацитетът на инсталацията за отглеждане на птици в Червена вода

Предстои увеличаване на капацитета на инсталация за интензивно отглеждане на птици –подрастващи родители за бройлери и родителски стада за бройлери, от 625 174 на 1 058 010 броя места за птици. Инвестицията е на „Бисер Олива – 98“ АД – Стара Загора в землището на село Червена вода. В момента в единия имот се експлоатират 39 халета, обособени в център „Север“, а също и други 7 – „Родители Изток“, 8 – „Родители Запад“, 7 – „Нов център“, 7 – център „Изток 2“. Няма да има реконструкция на сгра…

Source: *119632.html

    

Сподели: