Над 1.1 млн. лева са приходите от нощувки в местата за настаняване на Русенска област през октомври

Над 1.1 млн. лева са приходите от нощувки в местата за настаняване на Русенска област през октомври

През октомври 2023 г. в страната са функционирали 2 232 обекта с 10 или повече легла – хотели, мотели, къмпинги, хижи и други места за краткосрочно настаняване със 70.7 хил. стаи и 150.6 хил. легла в тях. В сравнение с октомври 2022 г. местата за настаняване се увеличават с 1.4%, а броят на леглата в тях – с 5.5%.

Общият брой на нощувките е 1 066.6 хил., или с 4.4% повече в сравнение със същия месец на предходната година. Българските граждани са реализирали 701.9 хил. нощувки, а чуждите – 364.7 хиляди.

В местата за настаняване с 4 и 5 звезди са реализирани 73.8% от общия брой нощувки на чужди и 41.5% – на български граждани. В 3-звездните са осъществени 16.6% от нощувките на чужди и 29.2% – на български граждани, докато в 1 и 2 звезди те са съответно 9.6 и 29.3%.

Броят на пренощувалите лица се увеличава с 1.8% в сравнение със същия месец на 2022 г. и достига 493.4 хил., като е отчетено увеличение при чуждите граждани с 9.6% и намаление при българските граждани с 1.2%. Нощувалите български граждани са 344.5 хил. и са реализирали средно по 2.0 нощувки. Чуждите граждани са 149.0 хил., със средно по 2.4 нощувки, като 72.8% от тях са пребивавали в местата за настаняване с 4 и 5 звезди.

Общата заетост на леглата е 23.9%, като се увеличава с 0.6 процентни пункта в сравнение с година по-рано. Най-висока е заетостта на леглата в местата за настаняване с 4 и 5 звезди – 27.7%, следват тези с 3 звезди – 25.9%, и с 1 и 2 звезди – 17.0%. Приходите от нощувки се увеличават със 17.7% спрямо същият месец на предходната година и достигат 83.8 млн. лв., като 49.6 млн. лв. са от български граждани, а 34.2 млн. лв. – от чужди граждани.

61 места за настаняване са функционирали в Русенска област през октомври. В тях е имало 2288 легла. 71 635 са осъществените леглоденонощия. 18 133 са реализираните нощувки, в това число и 5 311 от чужди граждани. 10 775 са пренощувалите лица, като около 20 % от тях са чужденци. 1.1 млн. лева са приходите от нощувките за периода, а приносът на чужденците тук възлиза на близо 30 %.

Методологични бележки

От 2012 г. статистическото изследване на дейността на местата за настаняване се провежда месечно в съответствие с Регламент № 692/2011 на Европейския парламент и на Съвета относно европейската статистика на туризма и Регламент № 1051/2011 на Европейската комисия за прилагане на Регламент № 692/2011 на Европейския парламент и на Съвета относно европейската статистика на туризма по отношение на структурата на отчетите за качеството и предаването на данните.

В наблюдениетосе включват категоризираните хотели, къмпинги и други места за краткосрочно настаняване с 10 или повече легла, функционирали през съответния отчетен период.

В показателя други места за краткосрочно настаняване са обхванати вилни и туристически селища, хостели, къщи за гости, бунгала, почивни домове, хижи, частни квартири и апартаменти и други места за краткосрочно настаняване.

Легладенонощия в експлоатация е максималният капацитет на разкритите легла за всеки ден от отчетния месец.

В приходите от нощувки в местата за настаняване са включени сумите, заплатени от гостите, без стойността на допълнителните услуги.

Сподели: