Община Русе търси кой да стопанисва и експлоатира регионалното депо за неопасни, инертни и опасни отпадъци

Над 1.3 млн. тона отпадъци в регионалното депо в Русе от откриването му досега

Време за прочитане: < 1 мин.

По реда на Закон за обществените поръчки е сключен договор № ЗОП-11/19.03.2020 г. с изпълнител „Берус“ ООД за оператор на регионално депо за неопасни, инертни и опасни отпадъци за общините Русе, Ветово, Иваново, Сливо поле и Тутракан.

Приемането и последващото третиране на отпадъците на територията на депото се извършва в съответствие с изискванията на националното законодателство и условията на Комплексно разрешително №181-Н1-ИО-АО/2010.

Количеството депонирани отпадъци на „Регионално депо – Русе” за периода 2006 г. – 2020 г.

Сподели:

Още новини от деня