Тетово-нива-бали-залез

Над 1.5 млн. лева са очакваните приходи от придобиването, управлението и разпореждането с имоти – общинска собственост в Бяла през 2024 година

Годишна програма за управление и разпореждане с имоти – общинска собственост на Община Бяла за 2024 година одобриха общинските съветници в Бяла по време на редовното си заседание. Очакваните приходи от придобиването, управлението и разпореждането с имоти – общинска собственост през настоящата година възлизат на 1 561 275,18 лева. В същото време необходимите прогнозни разходи, свързани с придобиването, управлението и разпореждането с имоти – общинска собственост ще са около 20 000.00 лева.

Повече подробности вижте тук:

Сподели: