Близо 200 младежи събра конференция в Доходното здание сега

Над 10 % ръст на голямата зала в Доходното здание за година

В последните няколко години, Доходно здание се утвърди като притегателен социален и културен център за провеждането на мащабни и международни събития, организирани от Община Русе, както и от организации от правителствения и неправителствения сектор.

Сградата на Доходно здание е ценен архитектурен паметник и предоставя красивата си експозиционна площ, като любезен домакин на Арт салон „Любов и вино”, който се провежда в края на м. януари и февруари, при голям интерес, с разнообразна програма, включваща концерти, изложби, филми, литературни четения и представления. Също така, Арт салон „Дни на Канети”, „Национална джаз среща“, фотоконкурсът „Запази духа на Русе“, Мартенски музикални дни и още много културни събития, с които Русе се утвърждава, като град на европейско ниво.

За отминаващата година се наблюдава увеличение на заетостта на залите в Доходно здание както следва: 11% за Голяма театрална зала, 2% за Зала „Европа“ и 14% за централно фоайе.

Дейностите, които екипът на ОП „Русе Арт“ изпълнява са:
– Изготвяне на месечен и годишен Културен календар на Доходно здание;
– Съгласуване и уточняване на месечните програми на заетост на залите в Доходно здание с общински структури, ДТ „Сава Огнянов“ и други организации;
– Поддръжка на електронната логистична система;
– Логистична подготовка, уточняване на подробности по ползване на залите, подсигуряване на технически персонал и провеждане на събития;

сн. Архив

Сподели: