Над 100 души участваха в регионално обучение на тема "Демонстрация и запознаване с правилата за работа в синя стая. Психологически подход при разпит на деца" в Русе

Над 100 души участваха в регионално обучение на тема „Демонстрация и запознаване с правилата за работа в синя стая. Психологически подход при разпит на деца“ в Русе

Над 100 души участваха в  регионално обучение на тема „Демонстрация и запознаване с правилата за работа в синя стая. Психологически подход при разпит на деца“.

Обучението се състоя на 29 април 2024 г. в Мраморната зала на Съдебната палата в Русе. То бе организирано от Окръжен съд – Русе съвместно с Националния институт на правосъдието (НИП) и с подкрепата на УНИЦЕФ.

Лектори в обучението бяха Мария Велкова – съдия от Окръжен съд – Русе и Мариана Маринова – психолог-психотерапевт.

Съдия Велкова запозна участниците с вътрешните правила за ползването на „Синята стая“ – специализирано помещение за разпит на деца, жертви на престъпления или свидетели, както и с начина за запазване на час – чрез електронен дневник.

Психологът-психотрапевт Маринова разясни периодите в развитието на децата и психологическия подход при разпит и изслушване спрямо различните възрасти.

Наблегнато бе и на техники за ефективна комуникация с деца, създаване на доверие и събиране на достоверна информация.

В обучението взеха участие: съдии, прокурори, следователи, разследващи полицаи, социални работници, психолози, директори, учители и други специалисти, работещи с деца.

В обучението полезни практики споделиха Любомир Крилчев –

координатор програми: „Насилие над деца“ и „Достъп до правосъдие“ към УНИЦЕФ, Златка Йорданова – психолог и координатор „Зона заКрила“ – Шумен и Меги Карачорова  социален работник от „Зона заКрила“ – Шумен.

Обучението завърши с дискусия между лекторите, специалистите и гостите.

Председателят на Окръжен съд – Русе Николинка Чокоева изказва своята благодарност на лекторите, на УНИЦЕФ и на всички участници в обучението.

„Вярваме, че то ще допринесе за по-качествено правораздаване по казуси, свързани с деца, както и за по-добрата защита на техните права и интереси, защото децата са наша институционална грижа и приоритет.“

Сподели: