дом майка и дете

Над 100 хил. лева влага Община Русе в изготвяне на технически инвестиционен проект за нова обществена пералня за социалните заведения

104 166 лева без ДДС влага Община Русе в изготвяне на технически инвестиционен проект за вътрешно преустройство и промяна предназначението на част от партерния етаж в сграда с идентификатор 63427.4.609.1, гр. Русе, ж.к. „Дружба-3“, ул. „Н. Й. Вапцаров“ № 20 за създаване на обществена пералня за обслужване на социалните заведения на територията на Община Русе.

Теренът, където е разположена сградата, част от която е предмет на промяната, е с адрес гр. Русе, ж.к. „Дружба-3“, ул. „Н.Й.Вапцаров“№20 и представлява УПИ II в кв. 592А по регулационния план на гр. Русе. Сградата, в която ще се извършва преустройството е четириетажна.

Обектът представлява проектиране и изграждане на строеж за обособяване на обществена пералня за обслужване на социални заведения на територията на Община Русе е необходимо да се проектира преустройство на съществуващи помещения в партерния етаж на сградата /бивш „Дом майка и дете“ в гр. Русе/.

Партерният етаж е със светла височина 2,95 до 3,00

Помещенията се намират в конструктивни блокове „Б“ и „ В“  и имат самостоятелен вход, но и общ коридор с котелното помещение.  

Имотът е публична общинска собственост, съгласно акт № 6861 от 04.01.2013 г.

Сподели: