Експертно обсъждане на предстоящ проект за адаптация към климатичните промени ще се състои в Русе

Над 1000 са наетите като лични и социални асистенти в община Русе

Организирани бяха дейности по подписване на отчети и графици по Механизъм лична помощ и по Асистентска подкрепа в изнесените работни места на гр. Русе и във всички населени места в Община Русе. Подписани са 775 лица, наети като лични асистенти и 259 лица, наети като социални асистенти. Това става ясно от отчета на кмета на Община Русе Пенчо Милков за отминаващата седмица в ресор „Хуманитарни дейности“.

Изготвени бяха заповеди за обявяване на конкурси за възлагане предоставянето на социалните услуги – Център за социална рехабилитация и интеграция и Дневен центъра за пълнолетни лица с увреждания.

Проведена бе работна среща с ръководството на Община Русе, ОП „Обществено трапезария и социални жилища“, представители на МВР и настанени потребители, относно сигнал за нарушаване на обществения ред в социалните жилища. Взето е отношение по случая, като са изготвени и връчени предупредителни протоколи на лицата нарушили Наредбата.

Сподели: