Община Бяла Димитър Славов

Над 11 хил. лева получи през 2023 година Община Бяла от концесии

Общинските съветници в Бяла разгледаха годишен отчет за 2023г. на Кмета на Община Бяла, за изпълнението на включените в „Плана за действие за общинските концесии за периода 2022-2027 г. на Община Бяла“ и на концесионните договори за 2023 г.

Ето какво пише в документа:

Сподели: