палатка в гората

Над 1100 декара гори са създадени за година в Русенско

Време за прочитане: < 1 мин.

Общо 3276 дка са новозалесените площи в обхвата на Северноцентралното държавно предприятие през миналата година. През пролетта на 2020 г. бяха залесени 359 дка, а по време на есенния залесителен сезон се създадоха още 2917 дка.

Изпълнението на залесителните дейности в ДГС Бяла е върху 353 дка, а в ДЛС Дунав Русе – върху 780 дка.

90 процента от залесените фиданки са произведени в разсадниците на СЦДП. Засадени са 120 000 броя топола, 60 000 иглолистни контейнерни фиданки, 360 000 семенни широколистни фиданки и 2 тона дъбов жълъд.

3672 дка нови гори е планирано да бъдат създадени през настоящата година в обхвата на СЦДП на територията на областите Габрово, В. Търново, Русе, Силистра и Разград. Според разчетите, в тях влизат 2376 дка, които ще бъдат залесени с топола, а също 300 дка черен бор, 996 дка със семенни широколистни фиданки /летен дъб, зимен дъб, благун, цер, космат дъб, ясени, обикновен явор, липа сребролистна, акация, гледичия/ и посев с дъбов жълъд.

Ще бъдат използвани общо 470 000 броя фиданки и 8 тона жълъд.

Сподели:

Още новини от деня