дърва отопление Гюргево

Над 1100 домакинства искат помощи за отопление в Община Гюргево

Време за прочитане: < 1 мин.

301 молби за помощи при отопление през този отоплителен сезон бяха депозирани до 25 октомври в Дирекция „Социално подпомагане“ – Гюргево. Към 7 ноември техният брой вече бе 667, а допреди ден – над 1100. 519 от тях са молби на социалнослаби граждани за помощ при отопление с парно, 305 – за отопление с природен газ, 187 – за отопление с въглища и дърва, а 106 – за отопление с ел. енергия. Молбите се приемат на две места в града, придружени с доказващи материалното състояние документи. Очаква се до 20 декември броят на молбите да нарастне, като подалите ги ще се ползват от държавна или общинска помощ при отопление /в случая за топлинна енергия от ТЕЦ/ през целия сезон. По отношение фактурите от местния ТЕЦ, общината покрива от 7 до 25 % от стойността според дохода на член от семейството. Тази помощ допълва отпуснатата от държавата.

786 леи на месец е границата на дохода на човек от домакинство за предоставяне на такава помощ за топлоенергия, а в случая на самотноживеещи граждани – 1082 леи. За всички останали източници на топлина границата е 615 леи на месец.

1728 домакинства в Община Гюргево ползваха помощи за отопление през отминалия студен сезон.

Сподели:

Още новини от деня