НЧ „Светлина 1927” – с. Чилнов е с награда „Библиотека на годината на област Русе“ 2020

Над 1200 лева получава библиотеката в чилновското читалище за нови книги по проект

Библиотеката при НЧ „Светлина-1927“ – село Чилнов е с одобрен проект по Програма „Българските библиотеки-съвременни центрове за четене и информираност“ 2021 г. на стойност 1248.51 лв. за закупуване на нова литература.

Сподели: