Над 15 хил. семейства в Русенска област получиха през 2017 година близо 15 млн. лева по ЗСПД

През 2017 г. за област Русе са начислени семейни помощи по реда на Закона за семейните помощи за деца (ЗСПД) общо в размер на 14 892 073 лева за 15 309 семейства, за 22 410 деца.

Дирекциите „Социално подпомагане” от област Русе са начислили месечни помощи както следва:
1. Месечни помощи за деца до завършване на средно образование – общо 14 094 семейства за сумата от 8 718 340 лева, от които:
– за семейства с едно дете – 8028 за 3 109 340 лева;
– за семейства с две деца – 5207 за 4 569 663 лева;
– за семейства с три деца – 627 за 814 163 лева;
– за семейства с три и повече деца – 162 за 207 171 лева;
– в натура чрез ваучери – 70 за 18 002 лева.

2. Отпуснатите през годината еднократни помощи/ЕП/ за раждане на дете са в размер на 700 150 лева за 1 755 деца. Според поредността на децата са следните:
– за първо дете по 250 лева на 871 деца в размер на 217 750 лева;
– за второ дете по 600 лева за 740 деца в размер на 444 000 лева;
– за трето дете по 300 лева на 108 деца в размер на 32 200 лева;
– за четвърто и всяко следващо дете по 200 лв. на 26 деца в размер на 5 200 лева;
– отпусната е и допълнителна ЕП за деца с увреждания по чл. 6 ал. 6 от ЗСПД в размер на 100 лева на 10 деца за сумата 1000 лева.

3. Отпуснати ЕП за отглеждане на близнаци до 1 г., по чл. 6а от ЗСПД на 31 семейства по 1200 лева за всяко дете в размер на 74 400 лв. за 62 деца.

4. Отпуснати ЕП при осиновяване на дете по чл. 6б от ЗСПД по 250 лева на 13 семейства, за 14 деца на стойност 3500 лв.

5. Отпуснати ЕП помощи при бременност по чл. 5а от ЗСПД по 150 лева, са отпуснати на 259 майки на стойност 38 850 лева.

6. Месечна добавка за деца с увреждания по реда чл. 8д от ЗСПД е отпусната на 695 бр. семейства за 718 бр. деца с увреждания, от които 25 деца са настанени в приемни семейства или в семейства на близки и роднини в размер на 4 529 300 лева.
– в семейства /над 90% – 930 лв.; от 70-90% – 450 лв.; от 50-70% – 350 лв./
– в ПСемейства/ над 90% – 490лв.; от 70-90% – 420лв. ; от 50-70% – 350 лв./

7. Отпуснати ЕП помощи за отглеждане на дете до една година от майка студентка в размер на 2800 лева по чл.8в от ЗСПД за 33 майки на стойност от 47 520 лева.

8. Отпуснати ЕП за първокласници от 250 лева, за 1052 деца на стойност от 296 000 лева.

9. Брой санкционирани семейства за неизвинени отсъствия на децата им през 2017 г.:
– Брой санкционирани семейства за 5 неизвинени отсъствия на децата им – 858;
– Брой деца с 5 или повече неизвинени отсъствия – 992;
– Брой санкционирани семейства на деца в предучилищна възраст с 3 дни или повече отсъствия – 150;

За 2017 г. най-голям брой санкционирани семейства на основание чл.17, ал.11 от ППЗСПД е отчетен:
– ДСП – Русе – 471 бр.;
– ДСП – Бяла – 190 бр.;
– ДСП – Ветово – 119 бр.;
– ДСП – Две могили – 78 бр., съобщи по време на пресконференция днес и. д. директор на Регионална дирекция за социално подпомагане – Русе Благомил Благоев.

Сподели:

Още новини от деня