Над 150 се включиха в борсата на Дирекция „Бюро по труда” - Русе

Над 150 се включиха в борсата на Дирекция „Бюро по труда” – Русе по проект „Готови за работа”

Над 150 търсещи работа се включиха в трудовата борса, организирана днес в Русе Агенцията по заетостта и Дирекция „Бюро по труда”. Тя се провежда за втори път през 2018 година по проект „Готови за работа” на ОП „Развитие на човешките ресурси”.

Трудовата борса започна в 10.30 часа и се проведе в голямата конферентна зала на хотел „Дунав Плаза”. Във форума участваха 14 представители на бизнеса от различни браншове – предимно от региона, на Русенския университет „Ангел Кънчев” – Кариерен център, и Военното окръжие – Русе. Всички представиха дейността на фирмите/ведомствата си, заявиха свободни работни места, свои бъдещи потребности от работна ръка.

Работодателите обявиха общо 210 свободни работни места, предимно от сферата на търговията, мебелната промишленост, хотелиерството и ресторантьорството, чорапното и конфекционното производство, автомобилната индустрия, машиностроенето, IT сектора. Презентирани бяха и обявените места за набиране на резервисти в БА, както и възможностите за обучение и квалификация, за кариерно развитие, за реализация чрез мрежата за европейска заетост EURES.

Акцентът на трудовата борса в Русе бе върху младежите до 29-годишна възраст – както безработни, регистрирани в ДБТ, така и неактивни лица, които да бъдат насърчени да се реализират на пазара на труда. Тя бе посетена от 193 търсещи работи лица, като тя бе отворена и за всички желаещи да присъстват и да се възползват от възможностите за контакти с местни работодатели. Част от работодателите направиха подбор за някои от незаетите длъжности във фирмите си.

Проектът „Готови за работа” цели да се стимулира активността и подобряват възможностите за намиране на работа и трудова реализация на неактивни младежи до 29-годишна възраст включително, които не са нито в образование или обучение, не са ангажирани с трудова заетост, и не са регистрирани в ДБТ. А така също и активиране работата на ДБТ с работодатели, подпомагане наемането на работа на безработни младежи от целевата група, чрез улесняване на достъпа им до информация за свободни работни места и осигуряване на пряк контакт и договаряне с работодатели. Затова и за целите на проекта на територията на ДРСЗ Русе през 2018 г. бяха проведени 8 трудови борси, две от които в Русе – на 9 май и днешната, на 27 септември.

Сподели: