радиатор отопление

Над 1500 заявления за отпускане на целева помощ за отопление са подадени до момента в Русенска област

В ДВ бр.56 от 06.07.2018 г. е обнародвана Наредбата за изменение и допълнение на Наредба № РД-07-5/2008 г. за условията и реда за отпускане на целеви помощи за отопление, издадена от министъра на труда и социалната политика.

Целевата помощ за отопление е насочена към лица и семейства, които отговарят на нормативно определени условия за доход, имуществено и здравословното състояние, семейното положение, възраст, учебна и трудова заетост и други. Определени са 17 рискови групи с различен размер на диференцирания минимален доход за отопление. Приоритетна рискова група са пенсионерите.

От 2008 г. размерът на пенсиите беше коригиран с корекционен коефициент по реда на чл. 2, ал. 2 от Наредбата. През предходния отоплителен сезон той имаше три стойности в зависимост от момента на определянето на пенсията и нейния размер.

Със съответния корекционен коефициент се намалява полученият доход от пенсии при определяне на доходната граница за отпускане на помощта, като по този начин не се допуска пенсионерите, които са получавали целева помощ за отопление да отпаднат от подпомагане само поради увеличение на пенсиите.
Във връзка с предвиденото за тази година увеличение на пенсиите от 1 юли с 3,8% и новият по-висок размер на гарантирания минимален доход, който вече е 75 лв. от началото на тази година, се предлага корекцията на дохода от пенсии при определяне на границата за достъп да става с коефициент със стойност 1,384.

Регламентирано е, че корекционният коефициент автоматично ще обвързва с регламентирания в Кодекса за социално осигуряване ред за ежегодното осъвременяване на пенсиите от 1 юли.

Кандидатстващите лица и семейства подават своите документи по настоящ адрес в дирекциите „Социално подпомагане“ от началото на месец юли 2018 г. Кампанията ще продължи до 31 октомври. Това съобщи по време на пресконференция днес директорът на РД „Социално подпомагане“ – Русе Милена Влахова в отговор на молба от RuseInfo.

Размерът на целевата помощ се определя ежегодно със заповед на министъра на труда и социалната политика, съобразно промените в цените на електроенергията за битов потребител. Със Заповед № РД01-594/18.07.2018 г. на министъра на труда и социалната политика е определен нов месечен размер на целевата помощ за отопление за отоплителен сезон 2018/2019 г. – 74,83 лева месечно или общо за петте месеца на отоплителния сезон 374,15 лева.

През предходния отоплителен сезон с целева помощ за отопление в област Русе бяха подпомогнати 5840 лица и семействата. До момента в областта са приети 1569 заявления за отпускане на целевата помощ.

Сподели:

Още новини от деня