Над 18 хил. обезщетения поради временна неработоспособност и гледане на болен изплатени от НОИ – Русе на полугодието

В ТП на НОИ Русе през второто тримесечие на 2018 г. са изплатени 18 722 броя обезщетения поради временна неработоспособност за общо заболяване и гледане на болен член. Общата сума на този вид обезщетения е 3 424 502 лв., като средно дневния размер на едно такова обезщетение е 28.34 лв. За периода са изплатени и 238 броя обезщетения за временна неработоспособност поради трудова злополука със средно дневен размер 35.47 лв.

Сподели: