Над 2 млн. кв. м. улици и тротоари в Русе ще бъдат чистени от сняг и лед тази зима

Над 2 млн. кв. м. улици и тротоари в Русе ще бъдат чистени от сняг и лед тази зима

Актуализирана е Програмата за работа на Община Русе през зимния период 2018- 2019г. В Русе уличната площ е 1 422 700 м2, а тротоарната площ е 644 527 м2. Необходими са: 9 м3 – „айсбигон“; 450 т. – сол; 100 м3- луга; 5,2 т. – калциев хлорид. Общинската пътна мрежа е с площ IV клас 400 000 м2. За почистването и е необходимо ползването на 200 тона сол и 500 тона пясък. Входно- изходните участъци от републиканската пътна мрежа са с площ 355 870 м2. Ту са необходими 450 тона сол и 1,5 м3 препарат „айсбигон“. За паркове и алеи са необходими 4 тона смес от сол и „айсбигон“.

Извършени са проверки за готовността на фирмите и превозвачите от Общинската транспортна схема по междуселищните линии, училищните автобуси и сметоизвозващата техника. Ето с какво разполагат фирмите:
– „РПС“ ЕООД – 15 бр. собствени, 15 бр. наети машини и 3 бр. ръчни роторни снегорини; 1000 т –сол, 100 м3- луга, 5 м3- „айсбигон“ и 3,5 т- калциев хлорид;
– „Пътно поддържане Русе 2014“ ДЗЗД – 10 бр. собствени, 4 бр. – наети, 1 бр.- автогрейдер и 1 бр.- роторен снегорин; 200 т- пясък, 800 т – сол,;
– „Берус“ ЕООД – 14бр. собствени машини ; 400т- пясък, 10т- смес сол и пясък и 150т- сол;
– „Паркстрой“ ДЗЗД – 1 бр. – трактор, 4 бр.- ръчен роторен снегорин, 11 бр.- товарни автомобили и 80 души – ръчна поддръжка;
– ОП „Паркстрой“ – 1 бр. – трактор с гребло, 1 бр.- челен товарач, 3 бр. – ръчен роторен снегорин и 10 души – ръчна поддръжка.

Проверени са 11 автобуса на фирмите от общинската пътна мрежа, от които 1 е с износени задни гуми и 3 са с непроверени пожарогасители. Проверени са 6 от автобусите, превозващи ученици. Един е с печка за ремонт. Проверени 11 автомобила за сметоизвозване, от които 10 без забележки и 1 без технически преглед;

Актуализираният е телефонен указател за длъжностните лица до края на седмицата ще бъде разпратен на всички. Получен е списък на пациентите за извозване за хемодиализа. Кметовете и пълномощниците на кмета са изготвили планове за работа при екстремални зимни условия за населените места в общината.

Сподели: