екзарх-йосиф-улица

Над 2 млн. лева с ДДС ще вложи Община Борово в реконструкция и рехабилитация на участък от общински път в чертите на Екзарх Йосиф

Над 2 млн. лева с ДДС ще вложи Община Борово в реконструкция и рехабилитация на участък от общински път RSE 2002-  / I – 5, Тръстеник – Бяла / – Екзарх Йосиф – /. Проектираният пътен участък е част от общинската пътна мрежа на Община Борово  и попада изцяло в урбанизираната територия /съвпада с улица „Димитър Благоев“/ на село Екзарх Йосиф. Началото на разглеждания участък започва от п. к. на ул. „Димитър Благоев“ с ул. „Борисова“ в с. Екзарх Йосиф  – проектен км 0+000. Краят на разглеждания участък съвпада с край село Екзарх Йосиф (преди табела) – проектен км 0+810. Общата дължина на участъка е 810 м. Новата нивелета е максимално близо до съществуващата с цел запазване на всички дадености по улицата (тротоари, входове, гаражи, прилежащи улици и други). Новите бордюри 15/25/50 са с височина 15см. Поради ниската височина на съществуващите бордюри, при входовете към прилежащите дворове, с цел предпазване на имотите от водата се предвижда понижаване на бордюра и оформяне на наклона на тротоара към улицата. При всички кръстовища се предвижда понижаване на бордюра при тротоарите.

В момента настилката е с множество мрежовидни пукнатини, напречни и надлъжни неравности , но с не много големи деформации, поради което се предвижда рехабилитация с два асфалтови пласта и локални ремонти, където са необходими. Почти по цялата дължина на участъка има съществуващи бордюри. Бордюрите на места са на нивото на настилката. В началото на участъка има съществуващи тротоари. Съществуващата настилка е неравна, плочите начупени.
Последните 60 метра от участъка са с типов профил на открит път, като се наблюдава обрушване
на банкетите в резултат от водата изтичаща се директно през тях. В разглеждания участък има съществуващ водосток ф 1000. В обхвата на водостока има съществуващ пешеходен парапет едностранно, който е в лошо състояние. Хоризонталната маркировка е амортизирана и на места липсва изцяло. Вертикалната сигнализация е непълна и недостатъчна.

сн. Архив

Сподели: