Над 20 пъти нарастнаха земеделските площите, които се напояват в Гюргевско за година

Преди година имаше дискусия на ниво Окръг Гюргево за създаването на една организация на ползвателите на вода за напояване. Тогава се напояваха 1631 хектара земеделски земи. През тази година е получено разрешение от Министерството на земеделието и развитието на селските райони и са регистрирани цели 14 организации за напояване, които осигуряват напояване за 24 531 хектара. Увеличението се дължи и на работата на групата за техническа помощ за увеличаване на напояваните площи, които проведоха срещи със заинтересованите земеделски стопани в кметствата и дори в техните седалища, за да разаснят процеса на регистрация на подобни обединения. Резултатът е създадените 14 организации. В Комана те обхващат 1633 хектара, в Прунду – Гостинари – 3 288 хектара, в Прунду – Мишля – 510 хектара, в Пиетреле – 971 хектара, в Пуцинею са 2 – с 1126 и 1203 хектара, Пуцинею – Гюргево – 3606 ха., Рафаел Ойнаку – 945 ха., Стънещи – Гюргево – 1875 ха., Дая – 2664 ха., Бъняса – Полигон – 1597 ха., заяви новият директор на дирекция „Земеделие“ в Окръг Гюргево Петра Окишор.

Предстои основаване на 3 нови сдружения за напояване – Ферма – 843 ха., Арман – 2195 ха., Четатя – 2185 ха. Всички те се намират на територията на Гюргево – Ръзмирещи.

Сподели: