исторически музей Русе отвън

Над 20 000 лева отиват за система от подвижни и неподвижни архивни полични стелажи в РИМ – Русе

Поради липса на достатъчно място за съхранение на големия брой фондови единици и необходимостта от ефективно използване пространството на РИМ – Русе , кметът на Община Русе предлага на общинските съветници създаване на нов обект в Инвестиционната програма за 2018г., дейност 739 „Музеи, худ. галерии, паметници на културата и етнографски комплекси с национален и регионален характер“-дофинансиране, §5203 „Придобиване на друго оборудване, машини и съоръжения“, обект „Система от подвижни и неподвижни архивни полични стелажи“, 1 бр. за 20 268 лв. Сумата от 20 268 лв. се осигурява от бюджета на музея, §1020 „Външни услуги“.

Сподели:

Още новини от деня