Над 200 студенти и младежи посетиха трудова борса в Русенския университет

Над 200 студенти и младежи посетиха трудова борса в Русенския университет

Русенска търговско-индустриална камара и БИЦ „Инобридж“ бяха организатори на трудова борса, реализирана по проект „Кариерни пътеки за младежка трудова мобилност“, финансиран по програма Интеррег V A, в рамките на Европейската седмица на професионалните умения. Събитието се проведе във 2-ри корпус на Русенския университет, и бе посетено от над 200 студенти и младежи.

Участие взеха 13 големи компании, развиващи своята дейност в Русе и региона, които представиха открити работни позиции, възможности за кариерно развитие, обучения, и иновативни технологии, с които работят. За студентите пък това беше възможност да се срещнат с потенциални работодатели и представители на бизнеса, в духа на Европейската седмица на професионалните умения.

Европейската седмица на професионалните умения е инициатива на Европейската комисия, която има за цел да направи по-атрактивно професионалното образование и обучение (ПОО) – което осигурява на хората практическите умения, нужни им за работа в различни сфери като търговия, ресторантьорство и технологични професии. Тя включва местни, регионални и национални събития и дейности в участващите държави от цяла Европа, където участниците имат възможността да обменят примери за високи постижения в ПОО. Третата Европейска седмица на професионалните умения ще се проведе в периода 5-9 ноември 2018 г. Ключовите събития и дейности тази година ще са във Виена, и са организирани в тясно сътрудничество с Австрийското председателство на Съвета на ЕС. Но най-важната част от Европейската седмица на професионалните умения са събитията и дейностите, организирани на местно, регионално, национално и дори европейско ниво в периода 1 септември до 31 декември 2018 г.

По време на трудовата борса Русенска търговско-индустриална камара представи още проект „App.Mod.E“ – иновативен модел на стажуване за придобиване на професионални умения чрез развиване на предприемачески дух и игровизация на процеса на обучение. Проектът съчетава необходимостта от насърчаване на стажа и придобиването на професионални умения, нужни на пазара на труда, с необходимостта да се насърчи развитието на предприемаческите умения. App.Mod.E предоставя методологическа подкрепа и практически инструменти на обучителите, за да разработят програми за стаж, включвайки предприемачески умения в учебните резултати, успоредно с придобиването на специфични професионални умения.

Студентите имаха възможност да се запознаят и с проект „Предприемачетвото – пряк път към успеха“, чрез който хора с идеи ще бъдат консултирани, мотивирани и подпомагани за осъществяването на свои бизнес начинания.

Сподели: