риосв русе сграда

Над 23 хил. тона са рециклирани за година в инсталацията за строителни отпадъци на „Астон сервиз“

Към 31.12.2019 г., РИОСВ-Русе е издала 3 регистрационни документа за дейности с отпадъци, операция с код R 5 – рециклиране или възстановяване на други неорганични материали (раздробяване и смилане) на строителни отпадъци, на лица притежаващи мобилни инсталации: „Астон Сервиз”ООД, „Хидрострой България” ЕООД и „Ростер” ООД.

През 2019 г. на територията на РИОСВ-Русе за рециклиране на строителни отпадъци е функционирала само инсталация на „Астон сервиз” ООД, разположена в непосредствена близост до РД – Русе. В инсталацията са рециклирани общо 23223,642 тона, в това число строителни отпадъци от клетка  № 6 на Регионално депо – Русе – 690 т. Получените материали се реализират на пазара като продукти за повторно влагане в строителството.

Наблюдава се тенденция към увеличаване на броя на мобилни инсталации за рециклиране на строителни отпадъци.

Сподели:

Още новини от деня