документи лична карта

Над 28 хил. лични карти трябва да бъдат подменени в Русенска област през тази година

Уважаеми граждани, напомняме Ви, че всички лица с постоянен адрес на територията, обслужвана от Областна дирекция на МВР – Русе, имат възможност да подават заявления за издаване на български документи за самоличност във всяко едно от звената „Български документи за самоличност“ в областта:  в ОДМВР-Русе; РУ-Бяла; РУ-Две могили; РУ-Сливо поле и РУ- Ветово. Тази възможност бе въведена с цел облекчаване на натоварването и по-голямо удобство за гражданите, които могат да направят избор на предпочитано от тях звено, различно от това по постоянния им адрес. Готовите лични документи се получават в звеното БДС, където е подадено заявлението.

В тази връзка Ви предоставяме информация за натовареността през месец март. За периода от 01.03.2020 г. до 31.03.2020 г. в ОДМВР – Русе са приети заявления за: лични карти – 2155 бр.; паспорти – 964 бр.; свидетелства за управление на МПС – 1349 бр.

Данни за изтичащите документи, издадени от ОДМВР – Русе, актуални към 1 април 2020 г.:
– Изтичащите лични карти през 2020 г. са:  28 680 , а през 2021 г. са 31 799.
– Изтичащите паспорти през 2020 г. са 12 637, а през 2021 г. са 13 547.
– Изтичащите свидетелства за управление на МПС (СУМПС)  през 2020 г. са 22 196, а през 2021 г. са 18 887.

Припомняме Ви, че с Държавен вестник бр.28, обн. 24.03.2020 г., е обнародван Закон за мерките и действията по време на извънредното положение, обявено с решение на Народното събрание от 13 март 2020 г. Съгласно закона е предвидено, че  срокът на валидност на личните карти и свидетелства за управление на моторно превозно средство, който изтича в периода от 13 март 2020 г. до 31 октомври 2020 г.  се удължава с 6 месеца. 

В посочения срок на удължаване тези лични карти ще са валиден идентификационен документ за самоличност, а СУМПС – валидни индивидуални удостоверителни документи за правоспособност за управление на моторно превозно средство, само на територията на Република България.

Тъй като предоставянето на административни услуги по издаване на български лични документи няма да преустановява своя режим на работа, по желание на тези граждани ще могат да им се издават нови документи и преди изтичане на удължения 6-месечен срок.

Удължава се срокът на валидност на документите на дългосрочно и постоянно пребиваващи чужденци в България, както и на гражданите на ЕС и техните семейства.

В Закона за чужденците в Република България се дава възможност на чужденец с продължително пребиваване в Република България, на който срокът за пребиване изтича в срока на обявено извънредно положение, да може да подаде заявление за продължаване на пребиваването в 14-дневен срок след отмяната на извънредното положение. Срокът на обявеното извънредно положение не се счита за прекъсване, когато чужденецът подаде заявление за дългосрочно или постоянно пребиваване.

Продължително пребиваващ чужденец, на който разрешеното продължително пребиваване изтича в срока на обявено извънредно положение  може да влезе на територията на страната без наличие на виза в 14-дневен срок след отмяната на извънредното положение.

Сроковете на разрешенията по Закона за оръжията, боеприпасите, взривните вещества и пиротехническите изделия, които изтичат по време на действието на Закона за мерките и действията по време на извънредното положение се удължават с два месеца от отмяната му.

Сектор „Пътна полиция” информира, че собствениците на автомобили, които са ги преоборудвали с газови уредби, но не са отразили това обстоятелство в талоните, ще могат да го сторят безпроблемно до края на месец май. При установяване на пропуск на това обстоятелство на пътя, водачите ще бъдат съветвани да го сторят при първа възможност след отпадане на ограничителните мерки, наложени във връзка с опасността от коронавируса.

Посочените промените ще допринесат за избягване струпването на големи групи от граждани в звената за административно обслужване за прием на заявления.

***С цел ограничаване разпространението на заболяването COVID 19 в подразделенията на ОДМВР – Русе се въвеждат следните противоепидемични мерки: в помещенията, където се извършва административно обслужване на граждани в сектори „Български документи за самоличност”, сектор „Миграция” и сектор „Пътна полиция”, се въвежда режим, при който на гишетата не се допуска струпване на повече хора. Административното обслужване се осъществява при ограничаване на прекия достъп и спазване на разстояние, както между гражданите, така и между обслужващи и обслужвани лица.

При извършване дезинфекция на помещенията временно ще се ограничава обслужването на граждани.

***   Уважаеми граждани и жители на Русенска област,
във връзка с предприетите мерки за намаляване на потенциалните рискове за здравето на гражданите, ОДМВР – Русе напомня, че в случаи на неотложност можете да заявите или получите административни услуги и по електронен път на адрес:
https://е-uslugi.mvr.bgчрез портала за електронни административни услуги на МВР.

Друга полезна информация:
От Държавната агенция „Електронно управление“ (ДАЕУ) информират, че чрез Единния портал за достъп до електронни административни услуги –
www.egov.bg, можете да получите разяснения за използването на облачен или мобилен квалифициран електронен подпис (КЕП) при заявяване на електронни административни услуги.

С предоставената възможност, гражданите могат да използват облачен или мобилен КЕП, подписвайки заявленията си безплатно в рамките на един месец. Повече информация за доставчиците на квалифицирани удостоверителни услуги, които предоставят безплатна услуга, можете да откриете на посочения портал.

Сподели:

Още новини от деня