25 работници търси най-големият производител на биодизел в региона „Астра Биоплант“

Над 300 безработни по-малко през септември в Русенска област спрямо предходния месец

В края на месец септември регистрираните безработни в трите бюра по труда в област Русе според Административната статистика на Агенцията по заетостта са 7664, като спрямо септември намалението е с 312 лица. В същото време увеличението спрямо септември 2019 г. е с 2097 лица.

Равнището на регистрираната безработица (изчислено като дял на регистрираните безработни лица в бюрата по труда в областта от икономически активното население на възраст 15-64 г., установено при Преброяване 2011 г.) в област Русе  е 7,4%, като спрямо м.август показва намаление с 0,4 процентни пункта. На годишна база е налице увеличение от 2 п.п. Равнището на регистрираната безработица в страната е 7,2%.

По общини регистрираната безработица в абсолютен брой и относителен дял има следния вид: най-високо е равнището на безработица в община Ветово – 25,3% /1030 /, следват общините Борово – 23,5% /365/, Ценово –19,6% /348/, Две могили – 16% /544/, Бяла – 15,2% /733/, Сливо поле – 10,5% /355/, Иваново –7,8% /224/ и най-ниско в Русе – 5% /4065/.

За ползване на посредническите услуги през месеца са се регистрирали нови 783 безработни лица. Освен тях, други 43 лица от групите на търсещите работа заети, учащи и пенсионери, също са се регистрирали в трите бюра по труда в област Русе.

През м. септември броят на започналите работа е 723, като 90,5% от тях са устроени в реалната икономика. Други 29 търсещи работа лица от групата на пенсионерите, учащите и заетите също са намерили своето ново работно място през септември чрез бюрата по труда. В сравнение с м. септември 2019 г. се отчита значителен ръст на започналите работа-с 33,1%.

Най-много започнали работа лица се отчитат в сектори преработваща промишленост – 42,1%; образование- 19,7%; хотелиерство и ресторантьорство – 9,7%; търговия, ремонт на автомобили и мотоциклети – 6,7%.

Работа на субсидирани работни места са започнали 72 безработни лица-20 по програми и мерки по ЗНЗ и 52 по схеми по Оперативната програма „Развитие на човешките ресурси” 2014-2020 г. По схема „Заетост за теб” по Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси”, която стартира през месец юли като антикризисна мярка, през месец септември са сключени договори с работодатели за заетост на 50 безработни лица.

При спазване на ограниченията и мерките във връзка с извънредната епидемиологична обстановка, над 400 търсещи  работа са се включили през месеца във възобновените изнесени групови форми за предоставяне на услуги като мобилни бюра по труда, трудови борси. В групови мероприятия за професионално и кариерно  консултиране, ателие за търсене на работа и мотивиране за активно поведение на пазара на труда са включени 154 лица.

Заявените работни места на първичния трудов пазар през септември са 591,  като 74,3% са от частния сектор. Най-голям дял свободни работни места са заявени  в преработващата индустрия (63,1%), образованието (17,8%); административни и спомагателни дейности (4,4%); търговията (4,3%); и др.

Най-търсените професии през месец август са: учител, готвач и помощник готвач, заварчици, секционни майстори, шивач, машинен оператор, чистачи, продавач, шофьор, общ работник, и др.

Сподели:

Още новини от деня