Над 300 хил. лева отделя ДП „Пристанищна инфраструктура“ за ремонт на Склад № 2 – II-ри участък на пристанищен терминал Русе – запад

Над 270 хил. лева без ДДС отделя ДП „Пристанищна инфраструктура“ за ремонт на Склад № 2 – II-ри участък на пристанищен терминал Русе – запад. Строежът е въведен  в експлоатация през 1967 г.
Складът представлява двуетажен сглобяемо-монолитен корпус с едноетажна пристройка по дългата страна откъм югоизток. Конструкцията е разделена на три тела посредством два броя дилатационни фуги.

Покривът на едноетажната част е с размери 120/4,95 м и се използва за външна площадка за складиране и транспорт на материали за склада на втория етаж. Външната стена е изпълнена като подпорна стена за поемане на натоварването. Следствие на тежките товари и движение на механизация върху покрива се е нарушило защитното бетоново покритие и хидроизолацията на много места. Всеки валеж води до постоянни течове на първия етаж и прави неизползваема голяма част от склада. Фугите са без водозадържащи дилатациони устройства и с нарушено запълване.

Сподели: