ЦПЛР – ЦУТНТ – Русе

Над 1000 ученици са консултирани за кариерно развитие в Русе от септември 2019 г. до началото на юни 2020 г.

Организирани са обучения по Програма за кариерно ориентиране, групови дискусии по теми от 30 филма за кариерно ориентиране в училищното образование, тренинги, форми, състезания, решаване на въпросници и работа с интерактивни упражнения, реализирани от 5 кариерни консултанта. В тези дейности са включени 1 102 ученици.

С дейностите по кариерно ориентиране в ЦПЛР – ЦУТНТ – Русе от участниците се придобиват разширени познания за различни професии, техните характеристики и изискванията за овладяването, изгражда се представа за собствените силни страни, интереси и предпочитания. Придобиват се умения за формулиране на адекватни и устойчиви кариерни цели; умения за себереализация на пазара на труда, усъвършенствани умения за планиране и управление на кариерата Формулират се ясни ценности, лични приоритети и визия за развитие (краткосрочни и дългосрочни цели). Създава се кариерен план за лично и професионално бъдеще. Развива се способност за прилагане на различни ефективни стратегии за търсене на работа – включително и създаване на контакти, използване на онлайн пространството за личен маркетинг, умения за самопредставяне.

Кариерно ориентиране за периода 15 септември 2019 г. – 31 май 2020 г.

Клас/събитиеОбщо групи- класове /вкл. форуми/Общ брой ученици в групи-класовеОбщо индивидуални консултации
1 клас81710
2 клас81730
3 клас81830
4 клас71590
5 клас2502
6 клас4993
7 клас152878
8 клас41043
9 клас133395
10 клас2406
11 клас1224226
12 клас918620
 92203373
Форуми и изложения24508 
Дистанционно –2149550
Общ брой за отчетния период1373036123

Всички форми и подбираните теми, методики и ресурси на работа на кариерните консултанти са в съответствие с Програмата за кариерно ориентиране на учениците в училищното образование, разработени от експерти на МОН, прилагане на иновативни методи и добри практики в областта на кариерното ориентиране

Сподели: