Над 3,5 млрд. лв. са предвидени по програма "Околна среда" за програмния период 2021-2027 г.

Над 3,5 млрд. лв. са предвидени по програма „Околна среда“ за програмния период 2021-2027 г.

Бюджет от над 3 млрд. и половина лева е предвиден по програма „Околна среда“ за програмния период 2021-2027 г. по пет приоритета – води, въздух, отпадъци, риск и изменение на климата и биологично разнообразие. Това съобщи Галина Симеонова, главен директор на Главна дирекция „Оперативна програма „Околна среда“ в Министерството на околната среда и водите, която се включи онлайн в регионалната конференция по проекта на БТА „Европа на Балканите: Общо бъдеще“, която се провежда днес в Русе.

Галина Симеонова припомни, че програмата е одобрена с решение на Европейската комисия през октомври 2022 година. Тя представи и конкретните суми по отделните пет приоритета: за „води“ – над милиард и 399 млн. лв; по приоритет „въздух“ – над 773 млн. лв; по приоритет „отпадъци“ – над 611 млн. лв.; по „риск и изменение на климата“ – над 411 млн. лв; за „биологично разнообразие“ – над 259 млн. лв., както и техническа помощ от над 81 млн. лева.

Експертът от МОСВ представи по-специално проектите по програмата в Северен централен район по отделните пет приоритета. 

Сподели: