Над 350 деца участваха в образователни модели на РИМ - Русе за 6 месеца

Над 350 деца участваха в образователни модели на РИМ – Русе за 6 месеца

Повече от 350 деца от първи до седми клас от училища, летни занимални и занятия по музейна педагогика са преминали за шест месеца през образователните модули в рамките на проект „Културна екосистема. Човек и природа – музейни образователни модули“, който се реализира от русенския музей с подкрепата на Министерството на културата. Акцентът бе поставен върху експонатите и колекциите на Екомузей с аквариум, а на преден план бе изнесена връзката между околната среда, културните пейзажи и човешкото присъствие. Сред целите на заниманията е формиране на траен интерес към природните дадености и изграждане на екологична култура у подрастващите. Познавателните и образователни задачи, заложени в концепцията на проектната идея, се реализираха посредством набор от интерактивни дейности. Тактилността като начин за опознаване на заобикалящата ни среда бе широко застъпена. Изработените бронзови макети на мамут и мастодонт, интерактивните кутии с макети на крака на различни видове птици и кутии с макети на риби, Червена книга на рибите дадоха възможност на участниците да се докоснат и сами да установят спецификите в устройството на телата на различните животински видове, представени в музея.

Разработените обучителни модули обхващат четирите сезони от годината – пролет, лято, есен и зима и са посветени съответно на птиците, рибите, прилепите и ледената епоха и изчезналите животни. По време на практическите занятия децата влизаха в ролята на водоплаващи и водогазещи птици с помощта на специално изработени кокили и плавници, ловиха риби, които разпределяха във водни басейни според вида им – сладководни или соленоводни, преминаваха през сензорен тунел и научиха как се ориентират прилепите в тъмното, изграждаха заслон с макети на мамутски кости.

Освен в Русе, образователните модули на музея, бяха разиграни и в музеите в Тутракан и Свищов.

Разработените дейности в рамките на проекта вече са включени в образователната програма на музея „Русезнание“ и ще продължат да се провеждат в часовете по музейна педагогика или по желание на посетителите. За по-лесното и бързо ориентиране в експозицията на Екомузея ще се използва новоиздаденото екомузейно помагало, съдържащо богат набор от снимки, информационни текстове и игри.

Сподели:

Още новини от деня