Над 4 хил. лева постъпиха в бюджета на Община Русе от застрахователно събитие в ДГ „Пролет“ вследствие на проливните дъждове през септември

В ДГ „Пролет“- гр. Русе е настъпило застрахователно събитие в следствие на проливните дъждове в началото на месец септември 2022 г., предявена е застрахователна претенция към ЗАД „Булстрад Виена Иншуранс Груп“. Сумата по нея в размер на 4143.67 лв. е постъпила по сметката на Община Русе на 16.11.2022 г. Във  връзка с осигуряване на нормалното функциониране на детското заведение е необходимо да бъде извършен ремонт на покрива и на вътрешните пространства, засегнати от теча. Кметът на Община Русе предлага общинските съветници да гласуват на 13 декември да бъде увеличен бюджета на ДГ „Пролет“-гр. Русе със сумата от 4 144 лв. в дейност 311 „Детски градини“ – дофинансиране, §1030 „Текущ ремонт“.

Сподели: