мартенски музикални дни откриване 2018

Над 400 събития от културния календар на Община Русе през тази година са вече осъществени

Като водещ културен и фестивален център от национално значение, град Русе регистрира за отминаващата година над 400 събития в рамките на над 50 международни, национални, регионални и местни културни инициативи.

Пример за висок артистичен стандарт и широк публичен ефект в това отношение са множеството продуцирани или подкрепени от Общината фестивали и събития, сред които най-старият в България Международен фестивал за класическа музика „Мартенски музикални дни” – за втори път носител на знак за европейско качество, Международният „Грийн Рок Фест“, Регионалният събор на народното творчество „Златната гъдулка“, Международният фестивал „Живи статуи“ на Драматичен театър „Сава Огнянов“, мащабната Лятна детска академия на Фондация „Бистра и Галина“, Коледно-новогодишният фестивал, Международният конкурс за екслибрис, Международният конкурс „Северно сияние“, Международният младежки фолклорен фестивал „Северина“, кинофестивалът „София Филм Фест в Русе“, Националният ученически театрален фестивал „Климент Михайлов“, Нощта на музеите и галериите и др.

Силен и нарастващ публичен интерес регистрират и редица нови художествени формати и инициативи, основани на културните и социални иновации, в които Община Русе инвестира или подкрепя чрез Програма „Култура“ – Фестивалът за детско и младежко творчество „Всемир на таланти”, единственият на Балканите Международен фестивал на ледените фигури, Международният фестивал за съвременно изкуство „Процес – Пространство“, Международната лятна академия „Алегра“, Международният младежки мажоретен фестивал „Ритъм & Марш“ и др.

Размерът на инвестираните в култура средства (местни и държавни дейности) чрез общинския бюджет и от други източници за периода м. ноември 2017 – м. септември 2018 г. възлиза на 4 169 169 лв., от които средства от бюджета в размер на 3 556 039 лв. и приходи от други източници в размер на 613 130 лв., съставляващи 14,7% от общия бюджет за култура. Резултатът надхвърля общата рамка на общинския бюджет за култура за периода 2016/2017 г. с 397 832 лв. и бележи ръст от 9,5%. Ръст от 8 761 лв. бележат и средствата, осигурени от алтернативни на общинското финансиране приходи, което говори за добра работа на мениджърските екипи на културните институти и дейности. Ръстът на собствените приходи се дължи основно на значителното увеличените приходи на Международен фестивал „Мартенски музикални дни“ и приходите от дейност и проекти на Регионална библиотека „Любен Каравелов“.

За поредна година, следвайки един от приоритетите си, свързани с развитието на малките населени места и общности, през 2018 г. Общината осигури общо 138 367 лв. за ремонти и оборудване на 9 читалищни сгради в Русе и малките населени места както следва: ВЧ „Зора 1866“, НЧ „Христо Ботев 1908“ и НЧ „В. Левски 1945“ в Русе и народните читалища в селата Николово, Червена вода, Семерджиевo, Басарбово, Ястребово и Бъзън.

Финансовите резултати за отчетния период говорят както за чувствително нарастване на средствата за култура в бюджета на Общината, така и за повишен капацитет на общината и културните оператори да осигуряват допълнителни средства за култура от собствена дейност и други източници.

Сподели: