нап русе данъчно

Над 41 % е ръстът на корпоративния данък, събран от НАП – Русе към май 2022 година

Над 11,9 милиарда лева са постъпленията в Националната агенция за приходите към 31 май 2022 година, което е с 1,1 млрд. лв. повече спрямо същия период на миналата година, сочат данните на НАП. За това време в офиса на НАП в Русе са постъпили 164,6 млн. лв., като увеличението към съпоставимите резултати на 2021 г. е с 8, 96 млн. лв.

В края на май приходите за централен бюджет са над 6,7 млрд. лева, от които в офиса на НАП в Русе са 67 млн. лв.  

Най-висок е ръстът на постъпленията при корпоративен данък с 30% , които се изразяват в  819 млн. лв. в страната, а в Русе увеличението достига 41,05 % равностойно на 11,7 млн. лв.   

Приходите от данък върху доходите на физическите лица се увеличават с около 6 на сто и са близо  1,8 млрд. лв. в национален мащаб, а за русенския регион те са 31,2 млн. лв., което надхвърля  с почти 5,5% отчета за същото време на миналата година,

Приходите от осигурителни вноски в страната към 31 май надвишават 5,1 млрд. лв., като растат устойчиво с 11 %  спрямо същия период на миналата година. В това число над 3 млрд. лв. са за държавно обществено осигуряване, 1,3 млрд. лв. за здравноосигурителни вноски и 752,1 млн. лева за допълнително задължително пенсионно осигуряване. Постъпилите в русенския регион осигурителни вноски са над 97,5 млн. лв. – с почти 12 % повече., като 58,3 млн. лв. са за държавно обществено осигуряване, 25,6 млн. лв. са за здравноосигурителни вноски и 13,6 млн. лв. за допълнително задължително пенсионно осигуряване.

 „За поредна година наблюдаваме устойчив ръст на доброволното деклариране и плащане от страна на бизнеса и гражданите, което много ни радва. Отличните резултати се дължат както на положителната промяна в поведението на данъкоплатците и партньорския подход на НАП спрямо тях, така и на контролните механизми, които прилагаме. Благодаря на всички служители в приходната агенция за добрата работа“, каза изпълнителният директор на НАП Румен Спецов по повод поредния рекорден ръст в приходите. 

Сподели: